INFORMACJE PRAWNE : 

 

  1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej www.2lime.pl  jest spółka „2 Lime” sp. z o. o siedzibą w Jaksicach 44, 32 – 130 Koszyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa pod nr KRS 0000664556, posiadająca nr NIP 682-177-41-60 oraz nr REGON 366602050 
  2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: lime-2@outlook.com telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku W godzinach 9:00-17:00, pod nr telefonu: + 48 513 909 901 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: www.2lime.pl